PicoSearch

Sissi

Deze serie is geschreven door verschillende schrijvers. Wij zoeken nog 1 deel, namelijk deel 8 Sissi in Beieren waarschijnlijk ook geschreven door Marcel D'Isard

Alle boeken zijn uitgegeven door de Zuid Nederlandse Uitgeverij.

Deel 1 - Sissi de kleine koninging

Oorspronkelijke titel: Sissi petite reine

Jaar: 1962

Schrijver: Suzanne Pairault

Druk: 1977

ISBN nr: 90 243 1622 7

Sissi, heb jij gezien dat Werner het huis is binnengegaan, net voor hij met je vader op reis ging? Sissi boog het hoofd zonder te antwoorden. Alleen zij wist wat hij daar was gaan doen: een laatste afscheid nemen van Rosa, het meisjes dat hij liefhad. Sissi mocht hun geheim niet verraden. Aartsgertogin Sophie van Oostenrijk wendde zich met een triomfantelijke blik tot haar zuster. Zie je, lieve, de jongeman is naar binnen gegaan en heeft mijn kamer weten binnen te dringen. De man moet zo snel mogelijk gearresteerd worden voor hij de kans krijgt mijn kostbare broche te verkopen ...

Zo raakt Sissi in een avontuur verwikkeld waarin zij zal trachten haar vriend Werner te beschermen tegen de al te ijverige Kapitein Hochfeld en de jaloerse hofdame Fraulein von Ross.

 

Deel 2 - Sissi en de vluchteling

Oorspronkelijke titel: Sissi et le fugitif

Jaar: 1965

Schrijver: Suzanne Pairault

Druk: 1973

ISBN nr: 90 243 0888 7

... Plotseling stond de onbekende op, knielde voor Sissi neer en greep haar hand. Ik bid u, mompelde hij, Ik smeek u ... u heeft mij het leven gered, nu moet u mij ook nog iets beloven... Wat dan? vroeg Sissi, hem met grote, verbaasde ogen aanstarend. Vertel aan niemand dat u mij gezien heeft. Zelfs niet aan uw vader, smeek ik u, herhaalde hij. Ik kan het u niet allemaal uitleggen, maar het gaat om mijn leven... Deze ontmoeting betekent voor Sissi het begin van een spannend avontuur waarbij zij de vreemdeling uit de handen van de eerzuchtige Kapitein Hochfeld tracht te houden en tenslotte oog in oog komt te staan met Frans-Jozef ... Keizer van Oostenrijk.

 

Deel 3 - Sissi, jong meisje

Oorspronkelijke titel: Sissi Jeune Fille

Jaar: 1972

Schrijver: Odette Ferry

Druk: 1972 - 1e druk

ISBN nr: 90 243 0860 7

Frans Jozef wierp Sissi een zijdelingse blik toe en zei dan: Als keizer is men nu eenmaal geen baas over zichzelf. Er zijn redenen van staatsbelang... Het voortbestaan van de dynastie moet verzekerd zijn... O, ik zou willen dat de vrouw die voor me bestemd is, uw evenbeeld was ... In elk geval heeft mijn moeder besloten dat ik met prinses Hélène van Beieren moet trouwen. Alle kleur trok weg uit het gezicht van het meisje. Het was alsof de zon eenklaps was schuilgegaan achter een donkere wolk. Ze dacht werktuiglijk: Mijn zuster Hélène zal dus keizerin worden ... Deze ontmoeting met Frans Jozef, Keizer van Oostenrijk, betekent voor Sissi het einde van haa onbezorgde jeugd op het mooie, romantische Possenhofen. Voor Frans Jozef zal Sissi alles opgeven wat haar dierbaar is.

 

Deel 4 - Sissi, de keizerin

Oorspronkelijke titel: Sissi Impératrice

Jaar: 1973

Schrijver: Odette Ferry

Druk: 1973 - 1e druk

ISBN nr: 90 243 0898 4

... Toen ze binnenkwam, keek Frans-Jozef, Keizer van Oostenrijk, met vrees in zijn blik naar haar op. Als zijn moeder, de aartshertogin Sophie zonder waarschuwing bij hem binnenkwam, dan kon dat alleen maar moeilijkheden betekenen. Toen ze hem op de hoogte bracht van de vlucht van Sissi, kostte het hem schier bovenmenselijke inspanning om zijn kalmte te bewaren. Zijn lippen trilden ... Wanhopig heeft Sissi de vlucht genomen voor haar tirannieke schoonmoeder, die haar haar kind tracht te ontnemen. Zelfs Frans-Jozef, haar man, die zij zo liefheeft, lijkt haar te hebben verlaten. Hij twijfelt tussen de koele, zakelijke raadgevingen van de aartshertogin en de spontaniteit van zijn echtgenote. Zal Sissi de taak van Keizerin van Oostenrijk kunnen verenigen met die van moeder? Bovendien wacht haar de troon van het mooie, maar eerzuchtige Hongarije.

 

Deel 5 - Sissi en haar noodlot

Oorspronkelijke titel: Sissi face à son destin

Jaar: 1973

Schrijver: Odette Ferry

Druk: 1973 - 1e druk

ISBN nr: 90 243 0963 8

... Eindelijk hoorde Frans-Jozef achter zijn rug een deur opengaan en zijn moeder, de aartshertogin Sophie, verscheen in de deuropening. Haar gezicht straalde somberheid uit. Met een stem, schor van angst, waagde Frans het te vragen: Komt u mij nieuws over Sissi brengen? Zelfs de aartshertogin leek een ogenblik ontroerd en het kostte haar bovenmenselijke inspanning om te antwoorden: Mijn lieve Frans ... niemand weet hoeveel moeite het mij gekost heeft om je het slechte nieuws te komen vertellen ... Frans ... Sissi is heel ernstig ziek. Zo ernstig zelfs, dat de geneesheren vrezen... wel, ze vrezen dat ze haar niet meer kunnen redden ... Ze heeft tuberculose ... De keizer verborg zijn gezicht in zijn handen. Het leek hem een nachtmerrie ... Zou hij haar voor altijd verliezen?

 

Deel 6 - Sissi en de koning van de Wals

Oorspronkelijke titel: Sissi et la valse de Strauss

Jaar: 1976

Schrijver: Marcel d'Isard

Druk: 1976 - 1e druk

ISBN nr: 90 243 1539 5

 

Deel 7 - Sissi en haar droompaleis

Oorspronkelijke titel: Le palais de Sissi

Jaar: 1977

Schrijver: Marcel d'Isard

Druk: 1977 - 1e druk

ISBN nr: 90 243 1675 8

Op Korfoe beweert men dat de geest van Archilles rondwaart op een rots langs de zee. Het is de wens van Gisela en haar moeder, de keizerin van Oostenrijk, om uitgerekend op die plek een paleis te laten bouwen, hun droompaleis van waaruit ze een machtig uitzicht hebben op Korfoe en de zee er omheen. Wat stak er achter de praatjes die de ronde deden? Zou de rots zijn geheim ooit prijsgeven? Sissi zet haar bouwplannen door, maar stuit op veel tegenwerking. Een cobra geeft een onverwachte wending aan het verhaal, dat uiteindelijk toch een goede afloop heeft.

 

Deel 8 - Sissi in Beieren
Dit deel zoek ik nog
 

 

 

Deel 9 - Sissi in Tirol

Oorspronkelijke titel: Sissi au Tyrol

Jaar: 1980

Schrijver: Marcel d'Isard

Druk: 1980 - 1e druk

ISBN nr: 90 243 2077 1

Dus je wilt naar Tirol ... zei Frans-Jozef langzaam. En je resit zeker weer onder een andere naam? Natuurlijk! antoordde Sissi. Het gezicht van de keizer drukte berusting uit. Toen zei hij"Luister, Sissi ... Ik heb je er niet van kunnen weerhouden om het park Schönbrunn, ons zomerverblijf, in een hoederhof te veranderen, waar je je circuspaarden hebt, je deense doggen en je papegaaien. Hoe zou ik je nu dan kunnen verbieden naar Tirol te gaan? Enkele dagen later ging Sissi op weg naar Tirol, waar haar vriendelijkheid en haar edelmoedigheid zwaar op de proef gesteld zou worden door de duistere intriges die daar beraamd werden.

 

Deel 10 - Sissi en de Hongaren

Oorspronkelijke titel: Sissi la Sauvageonne

Jaar: 1980

Schrijver: Thierry Séchan

Druk: 1980 - 1e druk

ISBN nr: 90 243 2169 7

Sissi, de keizerin van Oostenrijk, is zeer begaan met het lot van haar onderdanen. Wanneer ze hoort dat de Hongaren in het keizerrijk niet tevreden zijn met het keizerlijk beleid, zet ze zich vol enthousiasme in voor hun zaak. Gelukkig komt het dank zij Sissi tot een eervolle oplossing en krijgen Frans Jozef en Sissi de eretitel van "Koning en Koningin van Hongarije".